Jak znaleźć najlepszy kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to coś, po co najczęściej sięgamy, gdy mamy zaplanowany jakiś wydatek, na który nas obecnie nie stać. Aby dostać taki kredyt wystarczy spełnić kilka wariantów. Jak więc znaleźć najlepszy kredyt?

Jaki jest najlepszy kredyt gotówkowy?

Kredyt to po prostu umowa oferty gotówkowej zawarta między bankiem a konsumentem. Kredyt można barć na dowolny cel, jeżeli posiada się zdolność kredytową. Na podstawie tej umowy, bank jest zobligowany do udostępnienia omówionej kwoty na określony czas. Z kolei konsument jest zobowiązany do wykorzystania tych środków zgodnie z ich przeznaczeniem oraz spłatę danej kwoty kredytu w odpowiednim czasie. Okres spłaty kredytu jest określony w umowie i ustalany indywidualnie z każdym klientem, wraz z jego upływem należy uwzględnić wszystkie odsetki, jak również prowizje naliczane za wcześniejszą spłatę.

który kredyt gotówkowy wybrać?

Rodzaje kredytów gotówkowych

Liczba kredytów udostępnianych przez bank rośnie z roku na rok. Coraz więcej osób cieszy się możliwością szybkiego zastrzyku gotówki, w celu spełnienia swoich marzeń odnośnie wymarzonego domu czy samochodu. Oferty finansowe cieszą się ogromnym powodzeniem, gwarantując napływ nowych klientów, a także utrzymaniu obecnych zadowolonych z poprzednich usług. Oferty kredytu możemy podzielić ze względu na okres kredytowania. Wyróżniamy wtedy kredyt krótkoterminowy ze spłata do 12 miesięcy, średnioterminowy szacowany od 1 do 3 lat i długoterminowy zawierany na dłuższy okres powyżej 3 lat.

Kredyt gotówkowy możemy dzielić na kategorie, pod względem konkretnego zadłużenia. Do tej kategorii należą:

  • kredyt hipoteczny – wyróżnia się wysoka maksymalną kwota zadłużenia i długoterminowym okresem spłaty. Udzielenie tego kredytu wiąże się z kupnem mieszkania, domu lub innego lokalu użytkowego, samochodu, a także działki, a jego zabezpieczeniem jest hipoteka.
  • kredyt gotówkowy – można go zaliczyć do grupy kredytów konsumpcyjnych. Ten rodzaj kredytu gotówkowego, przeważnie jest przeznaczany na spełnienie mniejszych potrzeb, jak kupno komputera, remont mieszkania czy opłatę rachunków;
  • kredyt na samochód – ten kredyt również należy do grupy kredytu konsumpcyjnego i jak sama nazwa wskazuje, przeznacza się go na zakup jakiegoś pojazdu;
  • kredyt konsolidacyjny – udzielenie kredytu konsolidacyjnego pozwala na połączenie kilku zadłużeń finansowych i stworzenie jednej opłacalnej raty. Koszt takiego kredytu jest liczony od długości terminu, gdyż jest to kredyt długoterminowy.

 Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa, to możliwość spłaty danej pożyczki wraz z odsetkami w czasie określonym w umowie zgodnie, która nie ocenia za pomocą analizy jakościowej i ilościowej.

Analiza ilościowa to inaczej sytuacja finansowa potencjalnego kredytobiorcy. Na jej ocena składają się uzyskiwane dochody, miesięczne koszty utrzymania, oraz obecne zadłużenia. Innymi słowy bank ocenia nasze zarobki, wydatki i zadłużenia, przelicza to w skali miesiąca i próbuje oszacować oszczędności, które posłużyłyby nam do spłaty należności. Drugą częścią analizy jest analiza jakościowa, która ma na celu zbadanie danych osoby zadłużającej się.

W skład analizy jakościowej do określenia zdolności kredytowej wchodzą wiek, stan cywilny, ilość osób na utrzymaniu, wykształcenie, staż pracy, status majątkowy i zawód. Dodatkowo historia pożyczki może posłużyć do oceny czy kredytobiorca sumiennie i terminowo spłacał swoje zadłużenie.

W trakcie analizy, bank pobiera raport z BIK, aby upewnić się, czy kredytobiorca ma jeszcze jakieś zobowiązania finansowe i jak przebiega historia spłaty wcześniejszych pożyczek.

Jaka zdolność kredytowa wystarczy do wzięcia kredytu?

Formy zabezpieczenia kredytów bankowych

Wyróżniamy dwa rodzaje takich zabezpieczeń, osobowe i rzeczowe. Do zabezpieczeń osobowych zaliczamy weksel, gwarancję bankową, poręczenie wekslowe, poręczenie od osoby trzeciej, cesja i przystąpienie do długu. Do zabezpieczeń rzeczowych zaliczamy kaucję bądź zastaw, hipotekę, blokadę środków na rachunki i przewłaszczenie.

Co powinna zawierać umowa?

Po przejściu analizy i odpowiedniej weryfikacji banki przechodzą do przedstawienia konkretnej umowy, na którą będzie się składać kwota kredytu. Umowa zawiera w sobie przede wszystkim koszt kredytu, kotwę zobowiązania, terminy i sposób wypłaty, czas obowiązywania umowy, zasady i terminy spłaty rat, całkowita kwota do zapłaty, a także rodzaj wymaganego zabezpieczenia. Dodatkowo powinny się znaleźć informacje o stopie procentowej oraz rocznej stopie oprocentowania (RRSO). Najlepszy kredyt to taki, który ma jak najniższe oprocentowanie.